Početna Proizvodi Industrija Sani-granulat

Sani-granulat

UNIVERZALNO SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU

SASTAV:

  • 100gr Sani-granulata sadrži
  • 99gr - troklozen natrijum dihidrat (natrijum dihloroizocijanurat dihidrata)

OSOBINE:

SANI-granulat je bele boje izuzetno širokog antimikrobnog spektra delovanja, sa blagim mirisom hlora. Granulat je lako topiv u vodi. Njegova aktivnost se zasniva na disocijaciji u vodenom rastvoru na HOCl ( hipohlorna kiselina ) koja ima 80-100 puta jače germicidno dejstvo od hipohloridnog jona. Još nije naučno dokazano kompletno dejstvo hlora ali se pretpostavlja da on prolazi kroz opnu ( ćelijsku membranu) i razara enzimski sistem ćelije. pH vrednost 1% vodenog rastvora iznosi 5,8-6,8.

UPUSTVO za prvu pomoć: U slučaju kontakta sa očima, odmah isprati sa dosta vode i zatražiti lekarsku pomoć

ANTIMIKROBNO DELOVANJE

SANI-GRANULAT ima širok spektar antimikrobnog delovanja.Ovaj proizvod deluje na vegetativne oblike Gram pozitivnih i Gram negativnih bakterija, viruse i gljivice. S.aureus, P.aeruginosa, E.hirae, E.coli, K.pneumoniae, C.albicans, A.niger, M.smegmatis, Bacillus subtilis, Virusi: herpes simplex I i II virus, HBV, HIV, adeno i polio viruse.

Germicidni efekat delovanja SANI-granulata ispitan je u Zavodu za preventivnu medicinu VMA-Beograd i Tehnološkom fakultetu.

NAMENA:

SANI-granulat namenjen je za dezinfekciju:

  • posuđa i pribora za jelo i piće (radni rastvor 1 gram granulata rastvoriti u 5 litara vode). Posuđe koje je prethodno oprano potopiti u pripremljen rastvor i ostaviti da stoji 3 minuta. Posle toga nije potrebno isprati čistom vodom .U slučaju povećanog rizika upotrebiti rastvor dvostruke koncentracije.
  • dezinfekciju površina i predmeta koje nemaju direktan dodir sa hranom. Radni rastvor (1 gram granulata u 5 litara vode). Prethodno oprane površine i predmete prebrišu se radnim rastvorom. Posle ovoga nije potrebno ispiranje vodom.
  • u prehrambenoj industriji. Radni rastvor (1 gram u 5 litara vode). Dezinfekcija se vrši prebrisavanjem površina i predmeta kao i mašina koje nisu sklone koroziji, kao i potapanjem delova koje je potrebno dezinfikovati.Koristi se u sledećim industrijama: pivarstvu, vinarstvu, mesnoj industriji, mlekarstvu, mlinarstvu, ribarstvu i preradi voća i povrća.
  • u veterinarstvu, stočarstvu i peradarstvu. Radni rastvor(1 gram u 5 litara vode). Vrši se potapanje instrumenata i opreme u ambulantama, hranilica, pojilica i druge opreme. Površine prebrisati radnim rastvorom. U slučaju dezinfekcije karantina upotrebiti dvostruku koncentraciju. Korištenjem putem raspršivanja napraviti rastvor 2 grama na 1 litar vode.Potrošnja rastvora 15 ml/m3 vazduha.
  • dezinfekciju vode za piće Radni rastvor (2 grama granulata u 1 000 litara vode) Voda je za upotrebu nakon 30 minuta,za sanaciju bunara potrebno je hiperhlorisati 10 puta većom koncentracijom. Voda je pogodna za piće nakon 2 sata. Slobodan (rezidualan hlor treba da bude u granicama os 0,1-0,3 mg/lit.). U bazenima za kupanje koristi se 20 grama na 10 m3 vode. Ako je frekvencija kupača velika dozu je potrebno povećati.
  • za dezinfekciju površina i, predmeta i opreme. Koristiti 0,02% rastvor ( 2 gr na 10 litara vode).

Ambalaža u koju se pakuje proizvod je napravljena od PE i poseduje zaštitni zatvarač. Ambalažu treba odlagati kao opasan otpad. Pre upotrebe pročitati Bezbednosne mere.

Reš.br. 532-01-204 / 2010-03

PAKOVANJE:

  • PE boca 250 gr .................. 24 kom
  • PE boca 1000 gr ................. 12 kom