Početna Proizvodi Industrija Sani Super

Sani Super

VISOKO KONCETROVANO SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE I ODMAŠĆIVANJE

  • odlično odmašćuje
  • visok sadržaj površinski-aktivnih materija
  • nije agresivno, niti korozivno sredstvo
  • nije opasno za osobe prilikom upoterbe
  • potpuno biodegradibilno

NAMENA I PODRUČJE UPOTREBE

Upotrebljava se za čišćenje i odmašćivanje u svim granama prehrambene industrije, metalne industrije te pranje benzinskih pumpi i primenu na svim vodootpornim površinama. Preporučuje se za posebno osjetljive površine (aluminij i sl.), te pri upotrebi kod ručnog i/ili mašinskog pranja radnih površina kao i za sanitaciju, neutralizaciju, uljem, naftom ili njenim derivatima. Koristi se na svim površinama od mermera, drveta, metala, plastičnih materijala, u kuhinjama, prehrambenim pogonima, i dr.

SPECIFIČNOSTI I KARAKTERISTIKE

Sredstvo je izrađeno na osnovi kombinacije površinsko-aktivnih materija, koje pospešuju proces uklanjanja zaprljanja. Iako blag, odlično odmašćuje, a uklonjene nečistoće zadržava dispergirane u rastvoru. Meša se u svim odnosima u hladnoj i toploj vodi. Soli tvrdoće vode nemaju uticaja na njegovu aktivnost, tako da odlične efekte postiže i pri radu s vrlo tvrdom vodom. Ne korodira osjetljive metale, ne oštećuje gumu, plastiku, kožu, beton, asfalt, elektro instalacije niti sve ostale materijale koje se peru. Temperatura radne okoline nema uticaj na njegovu aktivnost.

FIZIČKO HEMIJSKE KARAKTERISTIKE

Bistra, žućkasta tečnost, blagog mirisa na limun.
pH sredstva > 11:
Gustina (20 C): 1,04 g/ml
Mešanje sa vodom (20 C): meša se s vodom u svim odnosima
Biološka razgradivost: > 95% OECD

PRIPREMA RADNIH KONCENTRACIJA I NAČINI PRIMENE

Primjenjuje se za čišćenje i odmašćivanje mašinski ili ručno. Kod mašinske primene preporučuje se maksimalni pritisak od 20 bara. Primjenjuje se u radnoj koncentraciji 2% - 5% (1 litra konc. dovoljna je za pripremu 20 -50 lit. radne koncentracije a koja se nanosi na površinu u količini od 80 do 160 ml što zavisi o količini prljaštine te vrsti i obliku tretirane površine ). Kod ručnog pranja primenjuje se prskanjem ili potapanjem tretirane površine. Ostaviti da sredstvo deluje 10-15 minuta i isprati vodom. Na zagrejanim površinama sredstvo brže deluje.

EKOLOGIJA

Najnovija ekološka saznanja primijenjena su u izboru komponenti.
Sredstvo >95% biološki razgradivo. Ispitivanjima koja su izvršena utvrđeno je da sredstvo nije otrovno za okolinu.
Sredstvo nije označeno kao otrov ni jedne od tri grupe.

SADRŽAJ: Anijonske surfaktante <5%, nejonske surfaktante <5%, rastvarače, fosfate i ostalo.

Pre upotrebe pročitati Bezbednosne mere