Početna Proizvodi Dezinfekcija Dezinfekcija površina i predmeta Dezifloor Combi

Dezifloor Combi

Tečni koncentrat za čišćenje i dezinfekciju medicinskih predmeta i površina u svim uslovima

Dezifloor Combi - Tečni koncentrat za čišćenje i dezinfekciju medicinskih predmeta i površina u svim uslovima

SASTAV:

  • 6,0 g glutaraldehida
  • 4,5 g benzalkonijum hlorida
  • 3,5 g didecil-dimetil-amonijum hlorida

OSOBINE:

DEZIFLOOR COMBI je savremeni preparat koji je našao primenu za čišćenje i dezinfekciju medicinskih predmeta i površina u svim uslovima. Preparat u sebi sadrži glutaraldehid koji se u kombinaciji sa quaternarnim amonijumovim jedinjenjima kao jak dezinfecijens koristi za dezinfekciju u bolnicama, veterini i svuda gde postoje visoki rizici zagađenja. U sebi sadrži i površinski aktivne materije koje vrše pranje, kao i visokokvalitetan inhibitor korozije za zaštitu metalnih delova. Nizak nivo tenzida omogućava lako ispiranje opreme.

ANTIMIKROBNO DEJSTVO:

DEZIFLOOR COMBI ima jako dezinfekciono dejstvo na Gram pozitivne i Gram negativne bakterije (uključujući i bacile TBC), gljive, viruse (uključujući HBV i HIV) kao i na bakterijske spore. Mikrobiološko delovanje DEZIFLOORA COMBI je ispitano u Mikrobiološkoj laboratoriji Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu.

NAMENA:

DEZIFLOOR COMBI je našao primenu za sigurnu dezinfekciju medicinskih predmeta i površina u svim uslovima. Dezifloor combi je sa navedenim osobinama našao primenu u zdravstvenim ustanovama,veterini, stomatološkim ordinacijama, gde je potrebno dezinfikovasti predmete i površine u visokim rizicima dezinfekcije.

UPOTREBA:

Koristi se 1% rastvor (1lit proizvoda pomešati sa 100 litara vode) kada deluje u roku od 15 minuta ili u rastvoru od 0,5 % (1lit proizvoda : 200 lit. vode) kada deluje u roku od 30 minuta. Površine koje dolaze u dodir sa namirnicama posle dezinfekcije isprati čistom vodom.

PAKOVANJE:

  • PE boca od 1000 ml
  • PE kanistar od 5 i 10 litara.

Sva ambalaža koja se koristi za pakovanje izrađena je od PE koji se potpuno može reciklirati.

NAPOMENA:

Prilikom rada sa preparatom nositi zaštitne rukavice, izbegavati kontakt sa kožom i očima. Ukoliko do toga dođe ispitati sa dosta vode.

SDS:

Pre upotrebe preparata pročitati Bezbednosni list (SDS). Zainteresovane za preuzimanje dokumenta molimo da nas kontaktiraju na broj telefona: 021/6-393-011.