Početna Proizvodi Dezinfekcija Dezinfekcija površina i predmeta Dezifloor

Dezifloor

Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju površina i predmeta (BAKTERICID, FUNGICID, VIRUCID)

Dezifloor - Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju površina i predmeta (BAKTERICID, FUNGICID, VIRUCID)

SASTAV:

100 g dezifloora sadrži:

 • 5,25 g o-fenilfenola
 • 5,25 g o-benzil-p-hlorfenol

OSOBINE PROIZVODA:

Savremen, odlični efekti čišćenja i dezinfekcije, širok spektar delovanja, kratko kontaktno vreme, dobro rezidualno delovanje, efikasan u tvrdoj vodi, delotvoran i u prisustvu organskih materija, braon-roze boje su osnovne karakteristike preparata. DEZIFLOOR, kombinacijom deterdžentskih i dezinfikacionih komponenti, obezbeđuje kvalitetno čišćenje i dezinfekciju zaprljanih površina i predmeta. I nakon upotrebe dezodorirajuće dejstvo je izraženo.

ANTIMIKROBNO DELOVANJE:

DEZIFLOOR spada u novu generaciju dezinfekcionih sredstava sa izrazito širokim spektrom antimikrobnog delovanja, a deterdžentna komponenta koja je prisutna u preparatu čini ga izuzetno dobrim virucidom, a naročito na lipofilne viruse. DEZIFLOOR je ispitan u zavodu za preventivnu medicinu VMA, a germicidni efekat preparata vidimo iz važećeg pregleda (faksimil rešenja o izvršenom ispitivanju – izvod TRAŽITI OD PROIZVOĐAČA).

PODRUČJE PRIMENE:

DEZIFLOOR je namenjen za čišćenje i dezinfekciju površina i predmeta u:

 • zdravstvenim ustanovama (bolnicama, domovima zdravlja, stomatološkim ordinacijama),
 • veterinarskim ustanovama,
 • laboratorijama,
 • školskim i predškolskim ustanovama,
 • ugostiteljstvu,
 • hotelijerstvu,
 • prehrambenoj industriji,
 • zatvorima (kazneno popravnim domovima) i dr.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

DEZIFLOOR se koristi kao 0,8% rastvor (1 l dezifloora 125 l vode) za dezinfekciju i čišćenje podova i površina. Površine se peru uobičajenim postupkom, a predmeti se prebrišu odnosno prskaju. Kod jače zaprljanih površina potrebno je češće menjati radni rastvor. Sa 1 litrom Dezifloora koji se pomeša sa 124 l vode može se dezinfikovati i očistiti 600 m2 – 1200 m2 površina u zavisnosti od uprljanosti odnosno 1 litar spremljenog rastvora čisti i dezinfikuje 5-10 m2 površina. Površine koje dolaze u kontakt sa namirnicama treba posle dezinfekcije isprati vodom. Prilikom rada sa preparatom nositi zaštitne rukavice, a kod raspršivanja zaštitnu masku sa naočarima. Ukoliko preparat dolazi u kontakt sa kožom i očima dobro isprati vodom.

PAKOVANJE:

 • PE boce od 1000 ml.
 • PE kanistar od 5 i 10 lit.

Ambalaža koja se koristi za pakovanje proizvoda izrađena je od PE koji se u potpunosti može reciklirati.

SDS:

Pre upotrebe preparata pročitati Bezbednosni list (SDS). Zainteresovane za preuzimanje dokumenta molimo da nas kontaktiraju na broj telefona: 021/6-393-011.