Sanihlor

TABLETE ZA DEZINFEKCIJU NA BAZI AKTIVNOG HLORA

sanihlor

SASTAV:

MINI HLOR TABLETE 2,5 gr ( effervesscent) sadrže:

  • troklozen natrijum dihidrat ( natrijum dihloroizocijanurat dihidrata)

OSOBINE:

SANIHLOR - tablete bele boje izuzetno širokog antimikrobnog spektra delovanja, sa blagim mirisom hlora. Lako topive u vodi. Njihova aktivnost se zasniva na disocijaciji u vodenom rastvoru na HOCl ( hipohlorna kiselina ) koja ima 80-100 puta jače germicidno dejstvo od hipohloridnog jona. Još nije naučno dokazano kompletno dejstvo hlora ali se pretpostavlja da on prolazi kroz opnu ( ćelijsku membranu) i razara enzimski sistem ćelije.

pH vrednost 1% vodenog rastvora iznosi 5,8-6,8.

ANTIMIKROBNO DELOVANJE:

SANIHLOR tablete imaju širok spektar antimikrobnog delovanja. Ovaj proizvod deluje na vegetativne oblike Gram pozitivnih i Gram negativnih bakterija, viruse i gljivice. S.aureus, P.aeruginosa, E.hirae, E.coli, K.pneumoniae, C.albicans, A.niger, M.smegmatis, Bacillus subtilis, Virusi: herpes simplex I i II virus, HBV, HIV, adeno i polio viruse

NAMENA:

SANIHLOR tablete namenjeni su za dezinfekciju:

  • posuđa i pribora za jelo i piće
  • dezinfekciju površina i predmeta koje nemaju direktan dodir sa hranom.
  • u zdravstvenim, školskim i predškolskim ustanovama.
  • u prehrambenoj industriji.
  • u veterinarstvu, stočarstvu i peradarstvu.
  • dezinfekciju vode za piće
  • u svakodnevnoj kućnoj upotrebi za dezinfekciju površina i, predmeta opreme.

SDS:

Pre upotrebe preparata pročitati Bezbednosni list (SDS). Zainteresovane za preuzimanje dokumenta molimo da nas kontaktiraju na broj telefona: 021/6-393-011.