Sporocid

UNIVERZALNO TEČNO SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU I ČIŠĆENJE NA BAZI AKTIVNOG HLORA

PODOMIL D

Sastav:

  • aktivni hlor,
  • nejonske surfaktanata, katijonske surfaktanata, baze , ostalo.

Osobine:

SPOROCID – tečno sredstvo sa aktivnim hlorom je izuzetno širokog antimikrobnog spektra delovanja, sa blagim mirisom hlora. Lako se meša sa vodom. Još nije naučno dokazano kompletno dejstvo hlora ali se pretpostavlja da on prolazi kroz opnu ( ćelijsku membranu) i razara enzimski sistem ćelije.

Brzo deluju zahvaljujuci širokom spektru biocidne aktivnosti. Veoma efikasno sredstvo protiv bakterija, bakterijskih spora i fungi.

Efikasno – Maksimalan nivo higijene pri malim radnim koncentracijama.

Antimikrobno delovanje:

Ovaj proizvod deluje na vegetativne oblike spora, Gram pozitivnih i Gram negativnih bakterija i gljivica. Mikrobiloško delovanje ispitano po DGHM metodi na sledeće vrste : Clostridium difficile, Staphylococcus aureus Escherichia coli, Candida albicans, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa.

Namena:

Dezinfekcija i pranje podova, površina, opreme i nameštaja u bolnicama, gerentološkim centrima, školskim i predškolskim ustanovama, prehrambenoj industriji za površine koje ne dolaze u kontakt sa hranom i vodom za piće.

Koristi se za dezinfekciju i izbeljivanje belog veša.

Koristi se za održavanje higijene u veterini, uključujući i opremu koja se koristi u prostorima u kojima se životinje drže, čuvaju ili transportuju.

Ova vrsta biocidnog proizvoda koristi se za dezinfekciju i pranje opreme, ambalaže, pribora , površina koji dolaze u kontakt sa hranom ili pićem u toku proizvodnje, transporta, skladištenja ili potrošnje. Posle upotrebe isprati sa vodom.