Početna Proizvodi Dezinfekcija Ostalo Sani granulat

Sani granulat

Univerzalno sredstvo za dezinfekciju

Sani granulat - Univerzalno sredstvo za dezinfekciju

SASTAV:

100 gr Sani-granulata sadrži: 99 gr natrijum dihloroizocijanurat dihidrata

OSOBINE:

SANI-granulat je bele boje izuzetno širokog antimikrobnog spektra delovanja, sa blagim mirisom hlora. Granulat je lako topiv u vodi. Njegova aktivnost se zasniva na disocijaciji u vodenom rastvoru na HOCl (hipohlorna kiselina) koja ima 80-100 puta jače germicidno dejstvo od hipohloridnog jona. pH vrednost 1% vodenog rastvora iznosi 5,8-6,8.

ANTIMIKROBNO DELOVANJE:

SANI-grnulat ima širok spektar antimikrobnog delovanja.Ovaj proizvod deluje na vegetativne oblike Gram pozitivnih i Gram negativnih bakterija, viruse (uključujući HBV i HIV), gljivice, protozoe i alge. Germicidni efekat delovanja SANI-granulata ispitan je u Zavodu za preventivnu medicinu VMA-Beograd.

NAMENA:

SANI-granulat namenjen je za dezinfekciju:

  • posuđa i pribora za jelo i piće
  • dezinfekciju površina i predmeta
  • u zdravstvenim, školskim i predškolskim ustanovama
  • u prehrambenoj industriji
  • u veterinarstvu, stočarstvu i peradarstvu
  • dezinfekciju vode za piće
  • bazene za rekreaciju i rehabilitaciju
  • u svakodnevnoj kućnoj upotrebi

UPOTREBA:

SANI-granulat s upotrebljava u raznim koncetracijama koje su navedeni na etiketi proizvoda.

PAKOVANJE:

  • PE boca 250gr/24kom
  • PE boca 1000gr/12kom