Početna Proizvodi Održavanje bazena i banja Dezinfekcija vode u bazenu Swimming pool - Sani granulat

Swimming pool - Sani granulat

Univerzalno sredstvo za dezinfekciju otvorenih i zatvorenih bazena i banja (SPA) (BAKTERICID, FUNGICID, VIRUCID, INAKTIVIRA HBV I HIV) - štiti kupače od zaraznih bolesti

Sani granulat

SASTAV:

100gr SANI granulata sadrži: 100 gr natrijum dihlorizocijanurat dihidrata.

CAS: 51580-86-0

OSOBINE:

SANI-granulat je bele boje izuzetno širokog antimikrobnog spektra delovanja,sa blagim mirisom hlora. Sadrži stabilizovane hlorne granule koje ne utiču na smanjenje pH i alkaliteta i mogu se upotrebljavati i u otvorenim (spoljnim) bazenima gde ima uticaj sunčeve svetlosti. Sadrže cijanuričnu kiselinu koja automatski stabiliše raspadanje hlora pod uticajem sunčeve svetlosti. Koristi se u unutrašnjim i spoljnim bazenima kao i u banjama sa toplom vodom (SPA).

VAŽNO UPOZORENJE:

 • Osnovni preduslov za uspešnu dezinfekciju vode je da pH vode mora biti između 7,2-7.6.
 • Nivo slobodnog hlora u vodi mora biti između 0,3-1,5 mg/lit a kod hidromasažnih i bazena sa vodenim efektima nivo slobodnog hlora treba da se kreće od 0,6-2,0 mg/lit.
 • Kod prvog dodavanja ili šok tretmana nivo hlora u vodi treba da bude 1,5 – 3,0 mg/lit.
 • U PREPORUČENIM DOZAMA NIJE TOKSIČAN I NE DELUJE NA KOŽU.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

 • Podesimo pH vode između 7,0-7,6.
 • Za prvo doziranje (šok tretman) upotrebljavamo 100 - 150 grama granulata na 10 000 lit (10m3/vode. Priprema: U plastičnu posudu sipamo toplu vodu i rastvorimo granulat. Napravljeni rastvor prospemo na razna mesta po bazenu. Šok terapiju raditi uveče kada nema kupača u bazenu.
 • Održavati koncetraciju hlora i pH u normalnim preporučenim granicama. Možete upotrebiti pH-minus granulat i pH-plus granulat od istog proizvođeča.

ANTIMIKROBNO DELOVANJE:

SANI-granulat ima široki spektar antimikrobnog delovanja. Ovaj preparat deluje na vegetativne oblike gram-pozitivnih i gram-negativnih bakterija, viruse (uključujući HBV i HIV), gljivice, protozoe i alge tako da u potpunosti štiti kupače od zaraznih bolesti.

Germicidni efekat SANI-granulata ispitan je u zavodu za preventivnu medicinu VMA.

Kod pripreme koncentrovanog rastvora Sani-granulata i vode potrebno je staviti zaštitne rukavice i naočere. U slučaju nepažnje kod pripreme koncentrata postupiti po upustvu.

MERE PRVE POMOĆI:

 • Oči: Isprati oči sa mnogo vode najmanje 15 minuta. Posle toga zatražiti pomoć doktora.
 • Koža: Skinuti kontaminiranu odeću i cipele, oprati kožu sa mnogo vode i sapuna. Zatražiti pomoć lekara.
 • Kontakt sa služokožom usta: U slučaju kontakta popiti odmah 2-4 čaše mleka ili vode. Potražiti medicinsku pomoć.
 • Udisanje-inhalacija: U slučaju kontakta odmah izaći na svež vazduh.U slučaju otežanog disanja upotrebiti respiracione aparate ili uzeti kiseonik. Potražiti medicinsku pomoć.