Početna Proizvodi Održavanje bazena i banja Merenje i kontrola vode DPD i phenol red tablete

DPD i phenol red tablete

DPD tableta

DPD tablete za testiranje vode

Zadovoljavajuća i sigurna zamena za OTO je uvedena kasnih 1950-ih od strane dr. T. Palina u Engleskoj, koji je otkrio da reagent NN Dietil-p-fenilen diamin sulfat može selektivno da se koristi da se dobije boja sa dostupnim hlorom i bromom. Danas nam je ovaj reagent poznat kao DPD i postao je priznat u nacionalnim i internacionalnim standardima za analizu pijeće vode. Sledi, da je takođe podoban za analizu vode u bazenu.

Sam reagent je dostupan često u dve različite forme: kao tečnost i kao tableta.

Kod DPD-a u rastvoru, mora se obratiti pažnja pri čuvanju. Raspada se u kontaktu sa svetlošću. Pored toga, stabilan je jedino u kiselim rastvorima. Najpopularnija forma reagensa za operatore na bazenima je kada se koristi u vidu tableta. One su spakovane u aluminijumsku foliju, dajući tabletama dug period korištenja, a ovo, zajedno sa tehnikama proizvodnje, koje osiguravaju tačnost u formulaciji, čini da je ovaj proizvod najpouzdaniji i najdugoročniji način testiranja vode.

Prednosti reagenasa u vidu tableta od onih u vidu tečnosti su:

  • Lako rukovanje
  • Lako doziranje – jedna po testu
  • Dug period trajnosti
  • Nema problema pri skladištenju

DPD 1 – meri slobodan aktivni hlor i brom

PHENOL RED tableta

PHENOL RED tablete za testiranje vode

Kao što smo videli, pH vrednost i njegova kontrola je važna u svim bazenima i SPA centrima, kako bi se njegova vrednosti održale u željenim granicama. U bazenima, koje se često koriste, pH vrednost bi trebala da se meri svaki dan, dok u retko korištenim s vremena na vreme, minimalno jednom nedeljno. pH vrednosti se meri preko kolorimetrijskog indikatora i tableta koje se koriste širom sveta tj. Phenol red tabletama.

Ovo ima promenu boje iz žute u crvenu preko pH vrednosti od 6.8 – 8.4, što ga čini idealnim za nadgledanje voda u bazenima i SPA centrima, jer optimalni nivo bi trebalo da bude na polovini ovog raspona.

Sveže isprana ćelija se napuni vodom do oznake od 10 ml i Phenol red tableta se doda u ispitivani uzorak. Boja koja nastaje upoređuje se ili vizuelno ili u kolorimetru i pročita pH vrednost uzorka.

Napomena: Ako se dobije ljubičasta boja, prilikom testiranja uzorka vode sa bromom, to je uglavnom indikator da je koncentracija broma veća 10 mg/l.