Početna Proizvodi Održavanje bazena i banja Održavanje vode u banjama
Održavanje vode u banjama, SPA i Wellnes centrima
SPA centar

Bazeni u banjama (SPA) se sastoje od male količine tople ode (35 C° – 39 C°) u kojima kupači sede, ne plivaju. Obično su okrugli i napravljeni od akrilne plastike, mešavine plastike i stakla ili od betona sa pločicama.

Voda cirkuliše spolja ka unutra putem pumpi i seta mlaznica u jednakim intervalima oko date zone i kroz glavne odvodne kanale i otvore koje ujedno vrše i masažu. Alternativno, može da se dizajnira tako da višak vode preliva u kanale, koji se nalaze okolo, sa spoljne strane bazena.

Veoma je važno da voda, koja stalno cirkuliše bude očišćena adekvatnim sistemom filtracije i dezinfikovana ogovarajućim hemijskim tretmanima.

VAŽNO: Ako ima vode u bazenu, mora da se testira čak iako je niko ne koristi. Potrebno je voditi dokumente o vremenu korištenja bazena.

NAPOMENA: SPA bazen treba razlikovati od Whirlpool kade, tako što kod kade treba pustiti vodu da oteče i isprati kadu posle svake upotrebe. Ona nema sistem za filtraciju i ne tretira se nikakvim hemikalijama.

Kapacitet i ograničenost broja kupača u SPA bazenima

Svaki tip SPA bazena će biti projektovan da može da primi maksimum kupača u bilo vreme. Ove preporuke su da minimalna površina bude 0.37m2 površine i minimum od 0.25m3 vode za svakog kupača. Takođe je važno da se osigura da se ne pređe maksimum broja kupača (broj kupača, koji koriste SPA centar po satu).

Filtracija

Najefikasniji tip filera za SPA bazene je peščani filter visokog nivoa. On može da podnese od 9 do 90 litara vode u minuti po kvadratu površine za filtraciju.

Veličina čestica peska je od 0.4 do 0.55mm i veoma je važna efektivna distribucija za pravilan rad ove vrste filtera. U nemogućnosti korištenja peščani filtera kao alternativa koristiti sistem filtera sa diatomejskom zemljom (DE).

U oba, gore navedena slučaja, ulja za telo i kozmetika za kožu , koja se skine sa kupača pod uticajem tople vode, zajedno sa kretanjem vazduha, sakuplja sam filter. Sa peščanim filterima, protivstrujnim ispiranjem se ne odstranjuju svi ostaci ulja i vremenom sve čestice peska postaju slojevite, i to sve dok ulje ne prođe kroz pesak i blaga mlečnost se primeti u vodi. Stalna, godišnja promena peska će sprečiti da se ovo dogodi.

U kućnim SPA bazenima, popularni su filteri u vidu ketridža. U ovim slučajevima, vlakna se oblažu sa sojem ulja sve dok se ne zasite, kada počnu da propuštaju ulje, opet stvarajući blagu mlečnost u vodi.

Element za filtraciju ( ulošci) se skinu iz filtera i očisti odgovarajućim čistačima (filter čistačima- Ketridž kliner- SANI-HEM proizvođač), posle čega je je opet podoban za korišćenje.Ovo nije moguće raditi u nedogled već će morati doći di zamene filtera.

U SPA bazenima povećanje temperature i cirkulacija vode uzrokuju gubitak hemikalija iz vode i sa površine vode. Hlor lakše isparava od broma i zato se brže gubi. Međutim, radi brže od broma i vreme reakcije posle doziranje je brže. Uprkos ovome Brom je omiljeniji, pošto je stabilniji u toploj vodi i lakše se s njim rukuje. Naročito je omiljen u SPA bazenima, koji se ne koriste često, dok kod posećenijih ustanova, hlor i brom kombinuju.

Zato preporučujemo za korištenje Brom tablete koje se sastoje od mešavine broma i hlora koje je idealno rešenje u SPA centrima (Brom tablete - proizvodi SANI HEM).

Od ostalih sredstava za dezinfekciju OZON se pokazao kao jako dobar u održavanju hlora i broma pod kontrolom. Pored toga, ozon se ponaša i kao flokulant pa je dobijeni efekat – mnogo bolji kvalitet vode. Ozon se takođe koristi i sa bromom kako bi se postigao najbolji efekat dezinficijenta – ozon oksidiše potrošeni brom i vraća ga nazad u koristan aktivni brom.

Tretman UV svetlošću je takođe koristan u spa bazenima. Stalna dezinfekcija UV svetlošću pomaže da se osigura ispravna voda u spa bazenima uništavajući bakterije i druge organske zaađivače, ali mali ostatak hlora i broma mora da se održava u vodi u svako doba.

Nivoi doziranja (SPA)

Kao generalni vodič, gde se koristi dezinficijent na bazi hlora i broma (bez ozona), nivo slobodnog hlora od 1 do 3 mg/l treba da se održava u vodi spa bazena.

Ako je reč o dezinficijentima na bazi broma, nivo od 2 do 4 mg/l totalnog ili aktivnog broma treba da se održava.

Gde se ozon koristi kao dodatak dezinfekciji pomoću hlora i broma, nivo slobodnog hlora ili broma ipak treba održavati iznad 1 mg/l, a idealno između 1 i 3 mg/l kako bi se obezbedila adekvatna dezinfekcija.

1 OXI-granulat