Početna Proizvodi Održavanje bazena i banja Punjenje bazena i podešavanje pH vode

Punjenje bazena i podešavanje pH vode

Posle punjenja vode u bazenu proveriti pH vode i ako je potrebno izvršite korekciju.

Ovde ćemo Vas upoznati zašto je Ph bitan za kvalitet vode. pH je logaritamska skala, koja se kreće od 0 do 14.

Kada je pH 7.0 onda je sredina neutrala, ako je iznad ove vrednosti voda je alkalna. Naime ima više baznih nego kiselih komponenata, a ako je pH vrednost ispod 7.0 ima više kiselih komponentni nego baznih. Optimalna pH vrednost za bazene je blago alkalna, to jest između vrednosti pH od 7.2 do 7.8, idealno od 7.3 do 7.5 ako su hlor ili brom dezinficijent. Ovaj uski raspon je neopodan kako bi proces dezinfekcije tekao efikasno za komfor kupača kao i za generalno stanje srtukture bazena, njegove instalacije i opremu.

Ako je pH previsoka (veća od 8.0) smanjuje se efikasnost procesa dezinfekije, voda može postati maglovita i može doći do formiranje pene.

Ako je pH suviše mala (ispod 7.0) može doći do iritacije očiju i kože kupača a može doći i do korozivnog oštećenja instalacija bazena.

Dok se vrši podešavanje pH vode bazen ne treba koristiti.

bazeni_03 bazeni_03_01 bazeni_03_02