Sani-hem

Sani-hem DOO, Novi Sad :: Dobrodošli!

Poštovani prijatelji,

ISO 9001 - Sani-hem doo, Novi Sad

SANI-HEM je osnovan 2005. godine kao privatno preduzeće sa 100% domaćeg kapitala. Osnovna delatnost SANI-HEMA je proizvodnja sredstava za dezinfekciju i sredstava za čišćenje u industriji i kućnoj upotrebi.

Za manje od pet godina svog postojanja, SANI-HEM je uspeo da bude među vodećim proizvođačima dezinfekcionih sredstava na našem tržištu. Danas, SANI-HEM prodaje proizvode koji se upotrebljavaju za dezinfekciju ruku i tela , dezinfekciju predmeta i površina, dezinfekciju instrumenata u bolnicama i medicinskim centrima , kao i za dezinfekciju vode u bazenima i SPA centrima, industrijskim objektima i kućnoj upotrebi.

Sani-hem doo Novi Sad

SANI-HEM nije organizovan samo kao proizvođačka kuća, ona je mnogo više od toga. Naši stručnjaci su u mogućnosti da pomogne korisniku da odgovori na svako pitanje u pogledu izbora optimalne sredstva za čišćenje ili uništavanje bakterija i drugih mikroorganizama i virusa sa kojima se susreću tako i u pogledu permanentnog snabdevanja neophodnim potrošnim sredstvima i materijalom!

POSLOVNI PRINCIPI

Da bi se maksimalno približili korisničkim zahtevima i želji da na njih odgovorimo, uveli smo princip da je kvalitet proizvoda u fokusu firme tako da su uvedeni ISO standardi kao i saradnja sa svim eminentnim Srpskim laboratorijama za kontrolu kvaliteta naših proizvoda . I dalje će za SANI-HEM putokaz za budućnost biti zahtevi i potrebe naših poslovnih partnera!

VIZIJA

SANI-HEMA je da postane lider kvaliteta, pouzdanosti, otvorenosti i saradnje na domaćem tržištu dezinfekcionih sredstava i hemije.