Početna Proizvodi Kućna hemija DEMI VODA

DEMI VODA

DEMI VODA

Demineralizovana voda dobijena pomoću jonoizmenjivača koja u svom sastavu ne sadrži soli koji stvaraju kamenac. Koristi se u laboratorijske svrhe kao i u bolnicama, industriji i kao sredstvo za punjenje akumulatora i pegli na paru.

Pakovanje:

  • 1000 ml - 12 kom
  • 2000 ml - 6 kom
  • 5 lit - kanistar