Početna Proizvodi Održavanje bazena i banja Protiv algi u bazenima (algicidi) Algi killer

Algi killer

ALGACID :: uništava alge, bakterije i gljivice :: da voda u vašem bazenu ne dobije zelenu boju

Algi-killer

U preporučenim dozama nije toksičan i ne deluje na kožu

SASTAV:

100 ml sadrži:

  • 10ml Alkil Dimetil Benzil Amonium Chlorida,
  • CAS: 68391-01-5
  • ostale potrebne komponente

NAMENA:

ALGI-KILLER je našao veliku primenu u dezinfekciji vode u bazenima za kupanje kao i u industriji kod otvorenih i zatvorenih sistema (kule za hlađenje). Koristi se i kod dezinfekcije velikih površina u kući ili u industriji.

UPOTREBA:

BAZENI ZA PLIVANJE - napravi se rastvor od 200 mililitara ALGI-KILLERA i 10 litara vode. Sa tako pripremljenim rastvorom prebrisati zidove i dno bazena. Nakon toga napuniti bazen sa vodom. Prvo doziranje ili inicijalna doza za bazene koji nemaju vidljive alge je 200 mililitara ALGI-KILLER-a na 10 m3 vode. Nedeljno treba dozirati od 50-100 mililitara na 10 m3 vode.

INDUSTRIJA - U otvorenim i zatvorenim vodenim sistemima u kojima dolazi do rasta algi preporučuje se da prvo doziranje gde postoje vidljive alge (voda je zelene boje) 500 mililitara na 10 m3 vode ili 200 mil. na 10 m3 vode gde alge još nisu vidljive. Uz ALGI-KILLER se uz prvo doziranje preporučuje i dodatak od 150 grama SANI-granulata (hlorno jedinjenje).Posle toga potrebno je dozirati od 50-100 mililitara Algi-killera nedeljno.

Za dezinfekciju površina koristi se 0,1 % rastvor sa vodom.

Rok upotrebe 2 godine