Početna Proizvodi Dezinfekcija Dezinfekcija površina i predmeta Dezifloor H2O2

Dezifloor H2O2

Tečni koncentrat vodonik peroksida. Koristi se za dezinfekciju predmeta i površina u svim uslovima. Biodegradabilan proizvod.

Dezifloor H2O2 - Tečni koncentrat vodonik peroksida

SASTAV:

  • 1,2% stabilizovanog rastvora vodonik peroksida
  • stabilizator
  • ostalo

OSOBINE:

DEZIFLOOR H2O2 je savremeni preparat koji je našao primenu za dezinfekciju predmeta i površina u svim uslovima. Preparat u sebi sadrži vodonik peroksid koji se posle upotrebe rastvara na vodu i kiseonik tako da tretirane površine se ne ispiraju sa vodom.

ANTIMIKROBNO DEJSTVO:

DEZIFLOOR H202 ima jako dezinfekciono dejstvo naGram pozitivne, Gram negativne bakterije (uključujući i bacile TBC), gljive, viruse (uključujući HBV i HIV) . Mikrobiološko delovanje DEZIFLOORA H202 je ispitano u Mikrobiološkoj laboratoriji Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu.

NAMENA:

DEZIFLOOR H2O2 je našao široku primenu za dezinfekciju predmeta i površina u zdravstvenim i veterinarskim ustanovama, školskim i predškolskim ustanovama, prehrambenoj industriji, i svuda gde je potreban visok stepen higijene.

UPOTREBA:

Koristi se 9% rastvor (1 litar proizvoda pomešati sa 11 litara vode). Površine koje dolaze u dodir sa namirnicama posle dezinfekcije ne treba isprati vodom. Upotrebljava se prebrisavanjem, potapanjem ili prskanjem.

PAKOVANJE:

  • PE boca od 1000 ml
  • PE kanistar od 5 i 10 litar

NAPOMENA:

Prilikom rada sa preparatom nositi zaštitne rukavice, izbegavati kontakt sa kožom i očima.Ukoliko do toga dođe ispitati sa dosta vode.

SDS:

Pre upotrebe preparata pročitati Bezbednosni list (SDS). Zainteresovane za preuzimanje dokumenta molimo da nas kontaktiraju na broj telefona: 021/6-393-011.