Početna Proizvodi Industrija Sani-hlor tablete 2,5gr

Sani-hlor tablete 2,5gr

PROFESIONALNO SREDSTVO ZA HIGIJENU

MINI HLOR TABLETE 2,5 gr (eervesscent)

100 grama SANIHLOR-a sadrži:

90 grama troklozen natrijuma (natrijum dihloroizocijanurat)
CAS 2893-78-9

Sanihlor tablete brzo deluju zahvaljujuci širokom spektru biocidne aktivnosti. Veoma ekasno sredstvo protiv bakterija, bakterijskih spora, algi, gljivica i virusa.

KORISTI SE ZA:

 • Telesne izlucevine i tvrdokorna zagađenja
 • Opšta dezinfekcija
 • WC, saniterije, odvodi, kanalizacija
 • Površine za pripremu namirnica
 • Flašice za bebe
 • Krpe, mopovi

Dezinfekcija i održavanje higijene u bolnicama, javnim i industrijskim objektima, restoranima, kuhinjama, prodavnicama.

Sanihlor Sani-hem

UPUSTVO ZA UPOTREBU:

 • Za detaljnija uputstva o upotrebi pogledati higijenski plan.
 • Pri rukovanju sredstvom koristiti zaštitne rukavice i naocare.
 • Površinu i predmete detaljno isprati vodom kako bi uklonili necistoce.
 • Pripremiti radni rastvor SANIHLOR dodajuci jednu tableta na odreenu kolicinu vode kako je to preporuceno u Tabeli 2.
 • Prebrisati površinu ili predmet radnim rastvorom i ostaviti da deluje najmanje 5 minuta.
 • Isprati površinu svežom cistom vodom.
Sanihlor preporučena radna koncentracija

Pre korištenja procitati bezbednosni list i uputstvo za upotrebu.

Ambalaža je napravljena od PE i mora se odlagati kao opasan otpad.

NAPOMENA:

Pripremati redovno svež radni rastvor za svaku novu šaržu jer mu se smanjuje ekasnost. Izbegavati duži kontak sa aluminijumom i bakrom.

SKLADIŠTENJE: Cuvati u originalnoj, zatvorenoj ambalaži na temperaturi 0-40°C.

PAKOVANJE: 1 kutija 250 grama (100 tableta od 2,5 grama)