Početna Proizvodi Održavanje bazena i banja Merenje i kontrola vode
Merenje i kontrola vode

Prikaz osnove za merenje i kontrolu, sa većim zadržavanjem na merenja u najčešćoj upotrebi

Sani-hem, Novi bečej - merenje i kontrola vode

Oprema i metode za merenje i kontrolu vode

Napomene o uzimanju uzoraka

Jako je važno uzeti reprezentativnni uzok vode iz bazena ili SPA centra za analizu tako da:

  • Uzorak se uvek uzima sa istog mesta. To je najbolje uraditi na najudaljenijem kraju bazena, na mestu gde se snabdeva sa sveže dezinfikovanom, filtriranom vodom.
  • Uzorak se uzme 300mm od površine bazena i malo udaljeno od strane bazena.
  • Uvek se ispere flašica za uzimanje uzorka nekoliko puta, pre uzmanja uzorka.
  • Koristi se kompletan sistem reagenasa zasnovanih na tabletama. One su se pokazale kao najpouzdanije i najpostojanije u sadašnjim uslovima.
  • Moraju se obezbediti dobri uslovi osvetljenja, što se često predvidi od strane operatera a utiče na tačnost rezultata za korišćenu opremu.

Orto tolidin (OTO) se koristi kao kolorimetrijski reagent za hlor preko 70 godina. Jednostavno se rukuje sa njim i odmah stvara žutu boju sa hlorom. Međutim, kako se znanje širilo u vezi mehanizma dezinfekcije hlorom i činjenice da postoji više od jedne vrste ostatka hlora, hemija OTO-a je proučavana i otkriveni su važni faktori, koji mogu negativno da deluju na test. Tu spadaju:

  • Kiselost reagntskog rastvora
  • Metoda dodavanja reagensa
  • Uticaj vremena na razvoj boje
  • Potreba za ponovnom procenom testa za nivoe hlora više od 1 mg/l

Međutim, u skorije vreme, najlošija stvar kod OTOa je njegova toksičnost. U Evropi 1970-ih godina njihova upotreba je postala zabranjena, kada je okarakterisan unutar grupe aromatskih amina, za koje se sumnjalo da su kancerogeni. Od tada, radnici, koji rukuju sa njima se redovno medicinski testiraju i upotreba OTO-a u velikim industrijskim i malim bazenima je njegova upotreba u mnogim zemljama zabranjena. Uprkos ovome, OTO setovi za testiranje su i dalje dostupni širom sveta, uglavnom zbog njihove niske cene. MI GA NE KORISTIMO NITI GA PREPORUČUJEMO.

1 Komparator / Pooltester
2 DPD i phenol red tablete