Sanisept

BAKTERICID, FUNGICID, VIRUCID

TEČNO SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU KOŽE


sanisept

SASTAV:

100 g RASTVORA SADRŽI:

  • 48 gr propan-2-ola
  • 27 gr propan-1-ola
  • 0,15 gr Quaternary ammonium- compounds, Benzyl-C12-16 alkyldimethyl, chlorides vodonik peroksid, demi voda. Bez emolienta, mirisa i boje.

OSOBINE:

Odlikuje ga trenutno antimikrobno dejstvo. Sadrži visoko prečišćene alkohole koji se brzo suše.

Upotrebljava se za dezinfekciju zdrave kože (uključujući kožu bogatu lojnim žlezdama) pre: operativnih zahvata, punkcija, uzimanje krvi za analizu i ostalih procedura kod kojih je neophodno dezinfi kovati kožu. Bez aldehida i fenola. Ne dovodi do alergijskih reakcija. Sanisept, nerazređen, u roku od 15 sekundi na sobnoj temperature bez prisustva proteinskog opterećenja uništava sledeće oblike Gram pozitivnih i Gram negativnih bakterija, funge i viruse: Staphylococcus aureus,Escherichia coli, Candida albicans. Вирусе: herpes virus, hepatitis B i C, HIV, virus infl uence A i B , adeno virus, entero viruse, SARS, vaccinia i rotaviruse. Delovanje na Bacillus cereus ispitano je u vremenu od 30 sekundi.

NAČIN UPOTREBE:

Dezinfekcija kože pre operacija:

  1. opranu kožu obrijati po potrebi;
  2. nerazblaženi SANISEPT naneti pomoću tupfera ili našpricati ručnom prskalicom na površinu kože;
  3. važno - pre stavljanja folije sačekati da se koža osuši, da bi se izbeglo neadekvatno prianjanje folije i izbegle opekotine pri radu termokauterom.

Našpricati 3 ml sredstva kod vene punkcija i injekcionih uboda (jedan pritisak pumpicom od 3 ml ili dobro natopljenim tupferom u vremenu od 15 sekundi). 3×5 ml za dezinfekciju kože operacionog polja (našpricati sa tri pritiska pumpicom od 5 ml ili 3 puta dobro natopljenim tupferom u vremenu od 1 minuta. PRE VENEPUNKCIJA I INJEKCIONIH UBODA,VREME DEJSTVA JE 15 SEKUNDI. ZA SVE OSTALE PROCEDURE NAŠPRICATI RUČNOM PRSKALICOM od 5 ml 3 puta (3×5 ml) i SAČEKATI VREME DEJSTVA OD 1 MINUT.

Samo za profesionalnu upotrebu.

ROK TRAANJA:

5 godina

PAKOVANJE:

  • 12 × 250 ml sa prskalicom,
  • 12 × 500 ml sa prskalicom,
  • 12 × 1 litara,
  • 2 × 5 litara

UPOZORENJE:

Sanisept je lako zapaljiv. Čuvati na hladnom mestu.

U slučaju kontakta sa očima, oči isprati sa dosta vode i zatražiti lekarsku pomoć. Za informacije o bezbednosti, toksičnosti, zaštiti i ekologiji pročitati Bezbednosni list. Ambalaža je napravljena od PE-a i može se reciklirati. Ne iskorištene količine biocidnog proizvoda isprati sa vodom, a ambalažu reciklirati u skladu sa zakonom.

SDS:

Pre upotrebe preparata pročitati sigurnosne mere zaštite (SDS). Zainteresovane za preuzimanje dokumenta molimo da nas kontaktiraju na broj telefona: 021/6-393-011.