Početna Proizvodi Održavanje bazena i banja Dezinfekcija vode u bazenu
Dezinfekcija vode u bazenu
Sanit koncentrat Sani-hem

Dezinfekcija podrazumeva uništavanje mikroorganizma – virusa, bakterija, algi i gljivica. Dva najvažnija tipa zagađivača, po pitanju vode u bazenu su bakterije i alge. Milioni baketrija su prisutni na ljudskom telu. Mnoge su potpuno neškodljive. Druge uzrokuju bolesti a voda u bazenu je idealan posrednik za prenošenje bakterije sa jedne osobe na drugu.

Dodajući sredstvo za dezinfekciju u vodu, u bazenu započinje proces, koji će, uz pravilan rad uništiti ove bakterije što je brže moguće i time smanjiti rizik od infekcija.

Alge su prirodan oblik biljaka i prisutni su u svim prirodnim vodenim izvorima – reke, jezera itd. Postoji hiljadu vrsta različitih po obliku i bojama. Prisustvo algi u bazenima je nepoželjno, njihov rast ili razmnožavanje uzrokuje mutnoću vode i čini površine oko bazena klizavim i opasnim za kupače.

Proces dezinfekcije vode treba da bude pažljiv. Za kontrolisanje rasta i razmnožavanju algi, treba koristiti hemikalije, zvane algicidi.

U bazenima, koji se dobro održavaju i adekvatno deznfikuju, širenje virusnih infekcija ne bi trebalo da se dogodi. Nosne i respiratorne infekcije mogu da zadese kupače u pretrpanim bazenima. Međutim, ovo će se pre desiti kao posledica virusa prenesenog vazduhom, nego kao kontaktu sa vodom u bazenu.

Dva organizma, koja su delimično otporna na dezinfekciju su infektivne ciste: CRYPTO-SPORIDIUM I GIARDIA.

Ovo su mikroskopske protozoe, koje se naširoko nalaze u prirodnoj sredini, često u životinjama. Oni su uzročnii bolesti dijareje i mogu biti problem u baze-nima opterećenim velikim brojem kupača. Iako su otporne na dezinfekciju, kako su veće od bakterija i više su podložne koagulaciji pa se otklanjanju pomoću filtriranja.

Većina zagađivača koje se unose u vodu dolaze sa kupačima. Najčešće su to jedinjenja na bazi azota, koji potiču od znoja i urina, u formi amonijaka i reaguju sa nekim dezinfekcijonim sredstvima. Stvaraju potecijalno iritantne produkte i zato moraju biti preuzete odgovarajuće mere kako bi se ovo otklonilo, ili hemijskim sredstima ili razblaživanem.

DEZINFEKCIJA VODE HLORNIM SREDSTVIMA

Da bi voda za kupanje bila ispravna mora u sebi da sadrži određenu količinu slobodnog hlora koji po našoj preporuci treba da iznosi:

TIP BAZENA

KOLIČINA SLOBODNOG HLORA mg/ l vode

Otvoreni i zatvoreni bazeni za kupanje

0,3-1,5 optimalno (0,5-1,0)

Hidromasažni bazeni sa hladnom vodom

0,6-2,0 optimalno (1,0-1,5)

Hidromasažni bazeni sa toplom vodom , SPA centri

0,6-2,0 optimalno (1,0-1,5)

U svetu najčešće korišćena dezinfikaciona srestva za vodu su preparati na bazi hlora, pogotovo dihloro izocijanurati. Oni su jedinjenja hlora i cijanurinske kiseline. Koriste se zbog činjenice da se cijanurinska kiselina ponaša kao stabilizator u spoljnim bazenima, smanjujući gubitak hlora, koji nastaje kao posledica sunčanog ultraljubičastog zračenja.Imaju oksidativno svojstvo i svojstvo rezistencije jer neutrošeni hlor reaguje sve dok se ne potroši cela količina.

U našem proizvodnom asortimanu posedujemo širok spektar savremenih hlornih sredstva u obliku: Sani granulata i Hlornih 20 i 200 gr. tableta, Multifunkcionalne tablete (MULTI TABS).

Osnovni postupci i redosled rada kod dezinfekcije vode hlornim sredstvima u bazenima:

 • Posle punjenja bazena vodom i regulacije pH vode, izvršiti ŠOK tretman vode SANI GRANULATOM 100-150 gr/10m3 vode.
 • Nastaviti održavatnje nivoa slobodnog hlora u bazenu u granicama predloženim u tabeli. Idealan nivo za bazene za kupanje je od 0,5-1,0 mg/lit. Nivo hlora održavati pomoću:
  • Sani-granulata, ili
  • Hlor tableta 20 ili 200 gr, ili
  • Brom tableta 20 gr, ili
  • Multifunkcionalnim tabletama 5 u 1
 • Dozirati Algicide ( Algi killer, Algimax eliminator ili Super algicid) po preporuci iz tabele osim kod Multi tableta gde ne treba dodavati posebno algicid.
1 Swimming pool - Sani granulat
2 Swimming pool - Hlor tablete 200gr
3 Swimming pool - Hlor tablete 20gr
4 Multifunkcional tablete 5 u 1 20gr
5 Multi hlor tablete 5 u 1 200gr